ទំព័រ_បដា

1-Octanol

  • 1-Octanol CAS 111-87-5 អ្នកនាំចេញ

    1-Octanol CAS 111-87-5 អ្នកនាំចេញ

    1-octanol គឺជាប្រភេទសារធាតុសរីរាង្គដែលមានរូបមន្តគីមី C8H18O ។វារលាយក្នុងទឹកបន្តិច និងរលាយក្នុងជាតិអាល់កុល អេធើរ ក្លរ៉ូហ្វម លវាគឺជាអង្គធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌នៅក្រោមសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធធម្មតា។1- octanol អាចត្រូវបានប្រើជាគ្រឿងទេស, octanal, អាស៊ីត octanic និងវត្ថុធាតុដើម ester របស់ពួកគេ, ក៏អាចត្រូវបានគេប្រើជាសារធាតុរំលាយ, defoamers និង lubricating oil additives