ទំព័រ_បដា

អេទីឡែនអុកស៊ីដ

  • អ្នកនាំចេញអេទីឡែនអុកស៊ីដ CAS 75-21-8

    អ្នកនាំចេញអេទីឡែនអុកស៊ីដ CAS 75-21-8

    Ethylene oxide គឺជាឧស្ម័នងាយឆេះ ដែលងាយរលាយក្នុងទឹក។វាជាសារធាតុគីមីដែលផលិតដោយមនុស្ស ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីបង្កើតអេទីឡែន glycol (សារធាតុគីមីដែលប្រើសម្រាប់ផលិតប្រឆាំងនឹងការកក និងសារធាតុ polyester)។វា​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ក្រៀវ​ឧបករណ៍ និង​សម្ភារៈ​វេជ្ជសាស្រ្ដ​ផងដែរ។