ទំព័រ_បដា

ជ័រ Polyester មិនឆ្អែត

  • ជ័រ Polyester មិនឆ្អែត

    ជ័រ polyester ដែលមិនឆ្អែត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរដោយអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស UPR គឺជាវត្ថុធាតុ polymer រាវដែលអាចបោះពុម្ពបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលនៅពេលដែលបានព្យាបាល (ភ្ជាប់ជាមួយស្ទីរីនដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុពិសេស សារធាតុ peroxides សរីរាង្គ ដែលមានឈ្មោះថា hardeners) រក្សារូបរាងរឹងដែលបានយកនៅក្នុង ផ្សិត។ការ...
    អាន​បន្ថែម