ទំព័រ_បដា

អាសេតូនីទ្រីល។

  • ការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល Acetonitrile នៅក្នុងប្រទេសចិន

    ការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល Acetonitrile នៅក្នុងប្រទេសចិន

    តើអាសេតូនីទ្រីលជាអ្វី?អាសេតូនីទ្រីល គឺជាសារធាតុពុល គ្មានពណ៌ ដែលមានក្លិនដូចអេធើរ និងមានរសជាតិផ្អែម ដុត។វាជាសារធាតុគ្រោះថ្នាក់បំផុត ហើយត្រូវតែដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះវាអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព និង/ឬស្លាប់។វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា cyanomethane ...
    អាន​បន្ថែម