ទំព័រ_បដា

EPS

  • តើអ្វីជាប៉ូលីស្ទីរីនពង្រីក - អេប - និយមន័យ

    តើអ្វីជាប៉ូលីស្ទីរីនពង្រីក - អេប - និយមន័យ

    ជាទូទៅ polystyrene គឺជាវត្ថុធាតុ polymer ក្រអូបសំយោគដែលផលិតពី monomer styrene ដែលមានប្រភពមកពី benzene និង ethylene ទាំងផលិតផលប្រេង។Polystyrene អាចរឹងឬពពុះ។ប៉ូលីស្ទីរ៉ែន គឺជាវត្ថុធាតុកំដៅថ្លាគ្មានពណ៌ ដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់...
    អាន​បន្ថែម