ទំព័រ_បដា

ថ្នាំ Epichlorohydrin

  • តម្លៃ Epichlorohydrin CAS 106-89-8

    តម្លៃ Epichlorohydrin CAS 106-89-8

    Epichlorohydrin គឺជាប្រភេទនៃសមាសធាតុ organochlorine ក៏ដូចជា epoxide ។វាអាចត្រូវបានប្រើជាសារធាតុរំលាយឧស្សាហកម្ម។វាគឺជាសមាសធាតុដែលមានប្រតិកម្មខ្ពស់ ហើយអាចប្រើសម្រាប់ផលិត glycerol ផ្លាស្ទិច កាវ epoxy និងជ័រ និង elastomers។វាក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផលិត glycidyl nitrate និង alkali chloride ប្រើជាសារធាតុរំលាយនៃសែលុយឡូស ជ័រ និងថ្នាំលាប ព្រមទាំងប្រើជាថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតផងដែរ។នៅក្នុងជីវគីមី វាអាចត្រូវបានប្រើជាភ្នាក់ងារឆ្លងកាត់សម្រាប់ការផលិតជ័រទឹកក្រូម៉ាតូក្រាមទំហំ Sephdex ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺជាសារធាតុបង្កមហារីកដ៏មានសក្តានុពល ហើយអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនប្រភេទលើផ្លូវដង្ហើម និងតម្រងនោម។វាអាចត្រូវបានផលិតតាមរយៈប្រតិកម្មរវាងក្លរួ allyl ជាមួយអាស៊ីត hypochlorous ក៏ដូចជាជាតិអាល់កុលផងដែរ។