ទំព័រ_បដា

SBS

  • តើ SBS ជាអ្វី?

    តើ SBS ជាអ្វី?

    SBS (styrene-butadiene-styrene) Poly (styrene-butadiene-styrene) ឬ SBS គឺជាកៅស៊ូរឹងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកែប្រែ asphalt ដើម្បីធ្វើស្បែកជើង សំបកកង់ និងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលភាពធន់មានសារៈសំខាន់។វាជាប្រភេទនៃការហៅ copolymer...
    អាន​បន្ថែម