ទំព័រ_បដា

អេទីឡែនគ្លីកូល។

  • Ethylene glycol CAS 107-21-1 អ្នកនាំចេញ

    Ethylene glycol CAS 107-21-1 អ្នកនាំចេញ

    Ethylene glycol គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានរូបមន្ត (CH2OH)2 ។វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ចម្បង​ក្នុង​គោល​បំណង​ពីរ​ជា​វត្ថុធាតុ​ដើម​ក្នុង​ការ​ផលិត​សរសៃ polyester និង​សម្រាប់​ទម្រង់​ការ​របក​គំហើញ។វា​ជា​វត្ថុរាវ​គ្មាន​ក្លិន គ្មាន​ពណ៌ មាន​រសជាតិ​ផ្អែម និង​មាន​ជាតិ​ជូរ។