ទំព័រ_បដា

Styrene-Butadiene Latex

  • តើ SBL ជាអ្វី?

    ជ័រ Styrene-butadiene (SB) គឺជាប្រភេទទូទៅនៃវត្ថុធាតុ polymer emulsion ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន។ដោយសារតែវាមានពីរប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ monomers, styrene និង butadiene, SB latex ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា copolymer ។ស្ទីរីនមានប្រភពមកពី...
    អាន​បន្ថែម