ទំព័រ_បដា

MBS

  • វិធីសាស្រ្តនៃ MBS (Methacrylate Butadiene Styrene) ជ័រ

    វិធីសាស្រ្តនៃ MBS (Methacrylate Butadiene Styrene) ជ័រ

    MB S resin (Methylmetharylate-Butadiene-Sty-rene) គឺជាសារធាតុ copolymer នៃ TEB 3K (M), divinyl (B) និង vinylbenzene (S) មានរចនាសម្ព័ន្ធ nucleocapsid ពិសេស។ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងជ័រ PVC ដែលបានកែប្រែ (PVC)។PVC បន្ទាប់​ពី​ការ​កែប្រែ​មិន​ត្រឹម​តែ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ c...
    អាន​បន្ថែម